Головне меню

Студентський профком

Первинна профспілкова організація студентів
Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька
професійної спілки працівників лісового господарства України

     У Шацькому лісовому коледжі ім..В.В.Сулька  діє первинна профспілкова організація студентів, яка об’єднує 22 профгрупи з числом членів профспілки  546 чол., що становить 100% профспілкового членства.
     У своїй діяльності профспілкова організація студентів керується нормативними документами, а саме Конституцією України, Законами України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статутом профспілки працівників лісового господарства, Положенням про первинну профспілкову організацію студентів Шацького лісового коледжу, згідно яких складена і затверджена Угода між профспілковим комітетом студентів і адміністрацією коледжу.
     Згідно цих документів діяльністю організації керує профактив: профком, до складу якого входять профорги груп (22 студенти). З них обрана президія у складі :

 • Панасюк А.І., голова організації, викладач коледжу;
 • Кузіна О.С., скарбник, бухгалтер коледжу;
 • Раєвич В.В., заступник голови, студентка групи БО-11;
 • Омельчук В.А., секретар організації, студентка групи БО-21.

     Засідання профкому проводяться регулярно згідно Статуту (2 рази на півріччя), засідання президії відбуваються кожного місяця і при потребі, про що свідчать протоколи засідань.
     Згідно з планом на засіданнях профспілкового комітету розглядаються питання з удосконалення роботи органів студентського самоврядування; підготовки та проведення культмасових, виховних та спортивних заходів; організації студентського побуту в гуртожитках; оздоровлення студентів тощо. Слід враховувати, що ці питання будуть актуальними завжди, тому що навчальний заклад постійно поповнюється новими студентами. Вся профспілкова робота проводиться через постійно діючі комісії при профкомі.
     Основне завдання профкому – бути опорою для студентів та захищати права усіх студентів разом і кожного зокрема, тому робота профкому спрямована на захист соціально – побутових інтересів членів профспілки; створення належних умов навчання і проживання, вчасній виплаті стипендій, участь у розділі стипендіального фонду. Особлива увага приділяється роботі з студентами пільгових категорій: сиротами, інвалідами, студентами з малозабезпечених сімей, студентами, постраждалими внаслідок аварій на ЧАЕС.
     З метою реалізації своїх статутних і програмних завдань профспілка в установленому порядку:

 • контролює дотримання положення про студентський гуртожиток;
 • проводить розподіл місць у гуртожитку і поселення студентів;
 • здійснює контроль за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитку;
 • розвиває і підтримує різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів;
 • всесторонньо підтримує активну діяльність як окремих учасників художньої самодіяльності, так і колективів;
 • бере участь у розподілі коштів стипендіального фонду;
 • бере участь в обговоренні та розробці нормативних документів коледжу, які стосуються студентських проблем;
 • здійснює облік студентів пільгових категорій, ініціює виплату матеріальної допомоги та реалізації інших пільг, передбачених законодавством;
 • організовує відпочинок і оздоровлення студентів;
 • сприяє проведенню спортивно-масових заходів;
 • організовує екскурсії, подорожі, походи.

на попередню сторінку


Лічильник відвідуваності
лічильник відвідуваності