Головне меню

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – невід’ємна складова
демократизації вищої школи

Саме молодіжне лідерство вивчає
подальші шляхи соціально-політичного
розвитку світової історії.

Б.Монтгомері

Студентське самоврядування у
Шацькому лісовому коледжі ім.В.В.Сулька

     На основі нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, зокрема наказу від 03.04.2001 р. №166 «Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» розробили своє «Положення про студентське самоврядування»,  затвердили його загальних зборах коледжу  та обрали органи студентського самоврядування.
Положення про студентське самоврядування можна завантажити тут (формат .doc)

     Найвищим органом студентського самоврядування є Загальні збори студентів, які проводяться двічі на рік  (січень, травень). Виконавчим органом є студентська рада коледжу, яку обрали студенти на Загальних зборах. На  своєму першому організаційному засіданні студентська рада обирає голову, заступника голови, секретаря і затверджує голів комісій, які формують  комісії студради з членів студради та активу коледжу. Студентська рада  створила комісії:
     - навчально-наукова;
     - з організації відпочинку та концертно-шефської роботи;
     - спортивно-оздоровча;
     - соціально-побутова;
     - з інформаційних питань.
     Студентська рада, її комісії обираються на один рік. Практично кожний з обраних голів працював мінімум два роки, тому кожна новообрана рада продовжувала роботу попередньої.
     Головним завданням студради було і є домогтися високих навчальних успіхів студентів. Згідно Положення про студентське самоврядування між членами студради розподілено обов’язки. Так, голова студради Завіщальний Олександр організовує роботу ради та її активу, бере участь у засіданні педради коледжу, представляє студраду в молодіжних організаціях. Заступник голови Раєвич Валерія є одночасно головою навчальної комісії, планує роботу. Секретар ради організовує контроль за виконанням рішень ради, веде протоколи засідань, інформує студентів про рішення ради. Рада планує свою роботу на кожний семестр. Засідання ради відбуваються один раз на місяць.
     Плани роботи рада реалізує завдяки головам комісій, які активно працюють за своїми напрямками. В нинішньому навчальному році її силами були організовані та проведені наступні масові заходи: День студента, молодіжний вечір, присвячений Дню закоханих, Джентльмен-шоу, Міс коледжу, презентації спеціальності та багато інших заходів. З ініціативи студради розпочав роботу студентський  кінотеатр. Двічі на місяць в актовому залі члени комісії з організації відпочинку та концертно-шефської роботи демонструють кінофільми різної тематики для наших студентів. Налагодили роботу всі комісії студради, проте найактивнішою є комісія  з інформаційних питань, яку очолює Приймук Надія. Щомісяця виходить газета «Студентські факти», встановлено зв’язки з редакціями газети «Шацький край» .
     Комісія з питань фізкультури та спорту, яку очолює Гец Павло, сприяє організації спортивних змагань як у коледжі  так і в районі. За участю членів студради вирішуються важливі студентські питання. Спільно зі  старостатом студрада рекомендує кандидатів на іменні стипендії Президента України, Голови Верховної ради та  Голови облдержадміністрації , а також  вносить пропозиції щодо розміщення фотографій студентів на дошці пошани «Гордість коледжу». Голова студради є членом стипендіальної комісії та ради профілактики правопорушень у коледжі. Активно працює соціально-побутова комісія під керівництвом Сергія Пеха. В її полі зору – робота  їдальні, гуртожиток, проживання студентів на квартирах, благоустрій та санітарний стан приміщень коледжу, допомога сиротам і  студентам із багатодітних родин, надання матеріальної допомоги студентам. Студенти коледжу під керівництвом та за участю студради є волонтерами районного центру соціальних служб Шацької райдержадміністрації і  приймають участь у благодійних акціях.
     Студрада користується авторитетом у коледжі, тісно співпрацює з громадськими організаціями коледжу та інших навчальних закладів району та  області. У коледжі діє громадська організація «Зелена хвиля», голова Юрій Березний; районний осередок Всеукраїнської екологічної ліги, голова Володимир Ковш; та університет «Природа». Але не лише  співпраця, а постійне навчання творчо збагачують наших лідерів.
     У нашому навчальному закладі студентське самоврядування є структурною ланкою, яка зв’язує педагогічний та студентський колективи і користується підтримкою дирекції. Директор коледжу часто зустрічається з активом студради, бере участь в проведенні студентських зборів, підтримує студентські ініціативи.
     Набутий  досвід, аналіз роботи студентського самоврядування дозволяє зробити висновок, що воно відіграє важливу роль в житті коледжу.  Студенти відчувають свою значущість і потрібність, що спонукає їх  до активної діяльності, до творчої самореалізації. Про це свідчать наші виступи  на міжнародних та регіональних конкурсах та конференціях, масові заходи в області, районі, наша участь у  благодійних  акціях тощо.
     Самоврядування як одна з форм «народовладдя» - це свого роду метод управління, який грунтується на  самоорганізації, саморегулюванні та самодіяльності і не допускає застосування спеціального апарату примусу.  Самоврядування базується  на тих принципах, що й  демократія: меншість підкоряється більшості, формальна рівність, вільний вияв інтересів, загальноприйняті права і обов’язки, поєднання елементів представництва і прямого волевиявлення. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах Заходу можна розглядати не лише як традицію, а й як механізм побудови моделі університетської освіти загалом і спосіб утвердження демократичних принципів майбутньої еліти. Українській вищій школі не зайве перейняти багаторічний досвід провідних ВУЗів Європи. З метою покращення функціонування інституту студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України доцільно вжити таких заходів:
     - Привертати увагу влади та громадськості до студентського самоврядування, як одного з найважливіших  чинників формування громадянина України  та виховання еліти нації.
     - Створити можливості для аналізу процесів  розвитку студентського самоврядування в Україні, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень з  організації самоврядування у вищих навчальних закладах.
     - Скоординувати роботу фахівців по вивченню  та узагальненню історичного досвіду студентського самоврядування в країнах Європи. Звернути увагу на проблеми (в порівнянні з досвідом європейських країн), які гальмують удосконалення процесів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.
     - Ініціювати надання студентському самоврядуванню належної правової, економічної, організаційної та інформаційної підтримки з боку  держави, громадянських організацій, суспільства.
     - Підвищувати рівень зацікавленості  студентів суспільним життям власного вищого навчального закладу за допомогою видання регулярних студентських видань, листівок, брошур, створення  відповідних веб-сайтів тощо.
     - Спонукати адміністрацію вищих навчальних закладів України до створення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективах, атмосфери довіри студентів до викладачів і керівництва, належних матеріально-технічних умов для вільного самовиявлення студентів.
     - Передбачити кадрову підтримку  студентського самоврядування в особах заступників (заступників  декана) з виховної роботи.
     - Планувати проведення міжнародних науково-практичних конференцій з проблем студентського самоврядування за участю представників європейських вищих навчальних закладів.
     Запропоновані заходи принесуть користь всім: викладачам, активістам студентського самоврядування, студентству і державі загалом.


на попередню сторінку


Лічильник відвідуваності
лічильник відвідуваності