Головне меню

Терміни прийому документів

Терміни прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

     Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
вступники на основі освіти
базової загальної середньої
базової
загальної середньої
повної
загальної
середньої
Початок прийому заяв та документів
01 липня 2019 року/(ПЗСО -10 липня 2019 року
10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить коледж
13 липня 2019 року о 18.00
22 липня 2019 року о 18.00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів
-/29 липня 2019 року о18 год
9 серпня 2019 року о18 год
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів
14 липня-21 липня 2019 року
з 12 по 19 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
до 12:00 год. 23 липня 2019 року /1 серпня 2019 року о 12.00 год
20 серпня 2019 року о 12.00 год
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням не пізніше 18.00 год 29 липня 2019 року ПЗСО 12:00 6 серпня 2019 року ______________________ За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 16 серпня 2019 року
за державним замовленням не пізніше 12.00 год 23 серпня 2019 року За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 15 вересня 2019 року

Перелік докуметів

     Для вступу до Шацького лісового коледжу ім. В.В.Сулька вступники особисто подають заяву про вступ, у якій вказують спеціальність та форму навчання.
     До заяви вступник додає:
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;
- чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
- ідентифікаційний код - копію паспорта (свідоцтва  про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
- військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
- документи, що дають право на пільги;
- інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.


на попередню сторінку


Лічильник відвідуваності
лічильник відвідуваності