Головне меню
Головна сторінка Новини Абітурієнту Фотогалерея Історія коледжу Про нас Адміністрація Викладацький склад Студентське життя Дозвілля Наша гордість Лист адміністратору Відгуки Публічна інформація ІС "ШЛК" Карта сайту

Вступні екзамени

Перелік  вступних екзаменів
для вступників на основі базової загальної середньої освіти
(9 клас)

Спеціальності молодшого спеціаліста/спеціалізації
Перелік вступних екзаменів
Статус
предмету
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва
Код
Квота пільгових категорій
Облік і оподаткування спеціалізація Бухгалтерський облік
071
2 місця
 1.Українська  мова  (диктант )
4
 2.Математика   (тести)
Профільний
4
Лісове господарство спеціалізація Лісозаготівля та первинна обробка деревини
205
 2 місця
 1.Українська  мова  (диктант)
4
 2.Математика   (тести)
Профільний
4
Лісове господарство спеціалізація Лісове господарство
205
8 місць
1.Українська мова (диктант)
4
2.Математика (тести)
Профільний
4

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ спеціалізації
Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)
Статус
предмету
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва
Код
Квота пільгових категорій
Облік і оподаткування спеціалізація Бухгалтерський облік
071
Не встанов-люється
1.Українська мова та література
 
100 і більше
1.Математика, або Історія України, або біологія(за вибором)
Профільний
100 і більше
Лісове господарство спеціалізація Лісозаготівля та первинна обробка деревини
205
Не встанов-люється
1.Українська мова та література
 
100 і більше
1.Математика, або Історія України, або біологія(за вибором)
Профільний
100 і більше
Лісове господарство спеціалізація Лісове господарство
205
3 місця
1.Українська мова та література
 
100 і більше
1.Математика, або Історія України, або біологія(за вибором)
Профільний
100 і більше

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ спеціалізації
Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)
Статус
предмету
Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва
Код
Квота пільгових категорій
Лісове господарство спеціалізація Лісове господарство
205
не встанов-люється
1.Українська мова та література
 
100 і більше
2.Математика, або Історія України, або біологія(за вибором)
Профільний
100

     Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Шацького лісового коледжу ім. В.В.Сулька для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 100.
     .
      Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
     Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений нижче.
     Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів (особам, нагороджених дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії  наук  України, відповідно згідно додатку правил прийому). Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала.
     Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
     Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
     Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста, використовується бал, отриманий на фаховому вступному випробуванні, та середній бал диплому кваліфікованого робітника. Результати  фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.


на попередню сторінкуЛічильник відвідуваності
лічильник відвідуваності