Ваше ФІО
  ЗАЯВА
  Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти
  Спеціальність Лісове господарство
  Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням).
  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.
  Про себе повідомляю
  Закінчив(ла)
  Іноземна мова, яку вивчав(ла)
  Середній бал додатка до свідоцтва
  Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув базову загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території сіл, у рік вступу: такні
  час навчання поселення в гуртожиток: потребуюне потребую
  Стать: чоловічажіноча
  Громадянство:Україна
  Дата народження:
  Місце народження:
  Місце проживання:
  вулиця будинок місто/селище/село район область
  індекс
  Мобільний телефон:
  електронна пошта:
  Розміри файлів зробіть до 1 Мб
  Завантажте копію id паспорта головна сторона
  Завантажте копію id паспорта зворотня сторона
  Копія ідентифікаційного коду
  Копія свідоцтва про закінчення 9 класів
  Додаток до свідоцтва
  Довідка про приписку в сільській місцевості
  Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.
  З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності / освітньої програми ознайомлений(а).
  Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.