Історія коледжу

Коледж створений на базі Шацького лісного технікуму ім. В.В.Сулька Наказом №484 від 16.11.2005 Державного комітету лісового господарства України.

         Шацький лісний технікум заснований в 1963 році на основі наказу начальника Головного управління лісового господарства і лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР від 20.06.1963року №134К і переданий в безпосереднє підпорядкування Міністерства лісового господарства УРСР. В 1997 році технікуму присвоєне ім’я першого директора, заслуженого лісівника України Сулька Валентина Васильовича.

         В своїй навчально-виховній діяльності коледж керується Статутом, затвердженим та зареєстрованим Міністерством освіти і науки України, концепцію діяльності коледжу узгоджено з управлінням освіти облдержадміністрації.

         Коледж проводить підготовку спеціалістів за держзамовленням, а також за договорами з фізичними особами, з підприємствами і організаціями за такими спеціальностями в межах ліцензованого обсягу: 205  «Лісове господарство», 205 «Лісозаготівля та первинна обробка деревини», 071  «Облік і опаодаткування» і за заочною формою спеціальності 205 «Лісове господарство».

         Підготовку фахівців здійснюють 49 викладачів з необхідною фаховою та педагогічною освітою. За наслідками атестації вищу категорію мають 37% викладачів і 28% першу. Серед викладачів є методисти, старші викладачі.

         Педагогічний колектив стабільний. Навчально матеріальна база відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних програм, навчальних планів. Щорічно здійснюється капітальний ремонт окремих аудиторій. Загальна площа навчальних приміщень складає 8622м2. Учбова площа на одного студента становить 8,7 кв.м. Санітарно-технічний стан будівель відповідає санітарно -гігієнічним та естетичним вимогам.

         Навчально – виховний процес в коледжі спрямований на розвиток творчих, розумових, фізичних здібностей студентів, виховання у них високих моральних якостей. Підготовка спеціалістів ведеться на основі взаємозв’язку з виробництвом, участі студентів та викладачів в науково-дослідницькій роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 × 5 =