Про нас

ШЛФК ім. В.В.Сулька Building

Шацький лісовий фаховий коледж ім. В.В.Сулька

Коледж створений на базі Шацького лісного технікуму ім. В.В.Сулька Наказом №484 від 16.11.2005 Державного комітету лісового господарства України.

Шацький лісний технікум заснований в 1963 році на основі наказу начальника Головного управління лісового господарства і лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР від 20.06.1963року №134К і переданий в безпосереднє підпорядкування Міністерства лісового господарства УРСР. В 1997 році технікуму присвоєне ім’я першого директора, заслуженого лісівника України Сулька Валентина Васильовича. В своїй навчально-виховній діяльності коледж керується Статутом, затвердженим та зареєстрованим Міністерством освіти і науки України, концепцію діяльності коледжу узгоджено з управлінням освіти облдержадміністрації. Коледж проводить підготовку спеціалістів за держзамовленням, а також за договорами з фізичними особами, з підприємствами і організаціями за такими спеціальностями в межах ліцензованого обсягу: 205 «Лісове господарство», 205 «Лісозаготівля та первинна обробка деревини», 071 «Облік і опаодаткування» і за заочною формою спеціальності 205 «Лісове господарство».

Підготовку фахівців здійснюють 49 викладачів з необхідною фаховою та педагогічною освітою. За наслідками атестації вищу категорію мають 37% викладачів і 28% першу. Серед викладачів є методисти, старші викладачі.

Педагогічний колектив стабільний. Навчально матеріальна база відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних програм, навчальних планів. Щорічно здійснюється капітальний ремонт окремих аудиторій. Загальна площа навчальних приміщень складає 8622м2. Учбова площа на одного студента становить 8,7 кв.м. Санітарно-технічний стан будівель відповідає санітарно -гігієнічним та естетичним вимогам. Навчально – виховний процес в коледжі спрямований на розвиток творчих, розумових, фізичних здібностей студентів, виховання у них високих моральних якостей. Підготовка спеціалістів ведеться на основі взаємозв’язку з виробництвом, участі студентів та викладачів в науково-дослідницькій роботі.

Місія

Лісовий коледж прагне надавати ліберальну, якісну, трансформуючу та відповідну освіту для цілісного розвитку всіх зацікавлених сторін завдяки досконалості в навчанні, дослідженнях та послугах розширення.

Бачення

Провідний і конкурентоспроможний у всьому світі заклад навчання за допомогою послуг та інновацій.

Основні цінності

Обслуговування

Беріть участь у шкільних заходах, партнерстві з громадою, інформаційно-пропагандистській діяльності та соціальній адвокації.

Професіоналізм

Продемонструвати та взяти на себе відповідальність за дії.

Компетентність

Розвивайте та дотримуйтесь високих стандартів якості та високої продуктивності.

Товариство

Співпрацюйте, співпрацюйте та ефективно спілкуйтеся, ставтеся один до одного з повагою та справедливістю та виховуйте товариськість.

President's Corner

SPCF President

Жмурко Ігор Васильвич

Директор

ШЛФК ім. В.В.Сулька Гімн

Your vision in our hearts
Will shine forever more
We'll walk the halls of Systems Plus
Until we give our all.

The value of your guidance
The wisdom of your light
And we will be the children
Who will live in your loyalty.

Commitment to excellence
That has turned the key
The promises we made
Are the dreams we'll ever make (2x)

The vision in our hearts
Will shine forever more
We'll walk in strength and character
And love will be at sight.

The value of your guidance
The wisdom of your light
And we will be the children
We will be the children (2x)
Who'll live in loyalty.