ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

general.created_at 2022:12:15 17 | general.updated_at 2023:03:22 20

Річний звіт діяльності коледжу доступно за >посиланням<

Кошторис коледжу та всі зміни до нього доступно за >посиланням<

Бюджет коледжу доступно за >посиланням<

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів доступно за >посиланням<

Штатний розпис коледжу доступно за >посиланням<

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти доступно за >посиланням<

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати доступно за >посиланням<


Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, а також кошти отримані з інших джерел, не заборонених законодавством доступно за >посиланням<


Назад