Public information

Cтатут

12 05 2022

Для перегляду статуту перейдіть за >посиланням<

Read more

>ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД <

Read more

Read more

Політика Коледжу щодо системи забезпечення якості освіти, її функціонування та інформаційного менеджменту у сфері освітньої діяльності...

Read more

Сертифікати про акредитацію перейдіть за >посиланням<

Read more

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ У 2022-2023 р. Денна форма здобуття фахової передвищої освіти«Лісове господарство» - 15000 грн.«Облік і оподатку...

Read more

Положення про педагогічну раду коледжу доступно за >посиланням< Положення про організацію освітнього процесу в ШЛФК доступно за >поси...

Read more

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУРІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Read more

 

Read more

Ліцензії на провадження освітньої діяльності доступні за >посиланням< Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності доступ...

Read more

Річний звіт діяльності коледжу доступно за >посиланням< Кошторис коледжу та всі зміни до нього доступно за >посиланням< Бюджет коледж...

Read more

Звіт директора за 2022 > за посиланням<

Read more

Read more

Read more