Публічна інформація

Cтатут

12 05 2022

Для перегляду статуту перейдіть за >посиланням<

Докладніше

>ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД <

Докладніше

Докладніше

Політика Коледжу щодо системи забезпечення якості освіти, її функціонування та інформаційного менеджменту у сфері освітньої діяльності...

Докладніше

Сертифікати про акредитацію перейдіть за >посиланням<

Докладніше

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ У 2022-2023 р. Денна форма здобуття фахової передвищої освіти«Лісове господарство» - 15000 грн.«Облік і оподатку...

Докладніше

Положення про педагогічну раду коледжу доступно за >посиланням< Положення про організацію освітнього процесу в ШЛФК доступно за >поси...

Докладніше

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУРІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Докладніше

 

Докладніше

Ліцензії на провадження освітньої діяльності доступні за >посиланням< Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності доступ...

Докладніше

Річний звіт діяльності коледжу доступно за >посиланням< Кошторис коледжу та всі зміни до нього доступно за >посиланням< Штатний розпи...

Докладніше

Звіт директора за 2022

Докладніше

Докладніше

Докладніше